Cobus van Coller klop erosie met geenbewerking!

Cobus van Coller, uittredende voorsitter van die Nampo-oesdagkomitee, boer by Viljoenskroon in die Vrystaat. Hy het in 2005 besef konvensionele bewerkingspraktyke is nie ’n teenvoeter vir erosie nie. Hy het self planne beraam en bewys geenbewerking kán in sandgrond werk. Hy het ook in 2006 met dekgewasse begin eksperimenteer.