Cronjé-boerdery haal die beste uit presisieboerderytegnologie

Die Cronjé-boerdery, tussen Standerton in Mpumalanga en Vrede in die Vrystaat, het drie afdelings – gesaaides, ’n veevertakking en braaihoenders – wat onafhanklik deur drie Cronjés bestuur word: Die broers Christo en Abrie, en hul neef Jaco. Die gewasse se opbrengspotensiaal word tot die maksimum benut danksy presisieboerderytegnologie.