Die week op Landbouweekliks | Geleenthede wink met Dohnes

Wikus Bekker, Dohne-Merinoman van die Jaar in 2021, is ’n vierdegeslagboer naby Edenburg in die Suid-Vrystaat. Hy en drie ander telers benut skaalvoordele onder die Crux Dohnes-handelsmerk, en hy het ook al embrio’s na Patagonië uitgevoer. Sy oupa het die grondslag gelê vir die uitgebreide familieboerdery. By Crux word die beste van die topdiere geïdentifiseer. Die 25000 stuks vee is op verskeie plase en huurgrond van die familieboerdery. Wikus word bestempel as die verpersoonliking van ’n familieboer met ’n liefde vir sy gesin én vir sy gemeenskap en die omgewing.