Die week op Landbouweekliks | Onbaatsugtigheid hul leuse

Die broers Petrus, PD en Jannie Bosman is die bestuurders van Bosman Adama, Wellington, waarin 260 werkers in 2008 aandele gekry het. Bosman Adama is ’n getransformeerde landbouonderneming, maar in wese ook ’n familieboerdery. Dit bestaan uit ’n wingerdkwekery en plantverbeteringsaanleg, terwyl wyn onder die Bosman-handelsmerke geproduseer word. Bosman Adama spreek van onbaatsugtigheid en mededeelsaamheid. Hul etos, geloof, hoop en liefde, vind inslag in alles – van die grond, die werkers en die wyn, tot die manier waarop die plaas bestuur word.