Landbouweekliks: ‘Druk deur en behaal sukses’

Mnr. Hurter van Zyl is ’n vierdegeslagboer wat buite Ventersdorp in Noordwes op die plaas Roodekop saam met sy vrou, Juanita, met onder meer beeste, wild, mielies en hoenders boer. Hulle voeg waarde toe tot hul speenkalwers deur hulle op raaigras af te rond. Naas grondontledings word toetse gedoen om die grond se voginhoud te bepaal met die oog op presisieboerdery. Hurter sê boere moet toenemend die belang van bewaringslandbou besef – nie net danksy die voordele wat dit vir ’n boerdery inhou nie, maar ook ter wille van die volgende geslag.