Vanaand op Landbouweekliks | Kuier saam met Graeme Jarvie

Graeme Jarvie boer naby Greytown, KZN met aartappels en mielies. Sy produksiegleuf vir die beste markpryse word haarfyn deur presisieboerderybeginsels bestuur. Kyk vanaand Landbouweeklikns om 18:00 op VIA TV.